Bilglas

Stenskott eller spricka i rutan – välkommen till ett auktoriserat bilglasmästeri!

Här på Johannelunds Glas i Linköping finns det experter på bilglas, när du kommer till oss kan du vara trygg med att våra bilglasmontörer har kompentens att reparera och byta bilglas på alla sorters fordon. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen och hjälper dig med skadeanmälan vid försäkringsärenden.

Reparera stenskott

I många fall kan vi laga stenskott istället för att byta hela rutan. Det gäller förutsatt att stenskottet inte är för stort eller för gammalt så att smuts och fukt hunnit tränga in i skadan eller att den sitter i förarens direkta synfält. En korrekt utförd stenskottslagning gör att stenskottet syns betydligt mindre och att rutans livslängd ökar.

Gammal sliten ruta = trafikfara

En sliten vindruta är en säkerhetsrisk både för dig och dina medtrafikanter, sikten försämras framförallt vid möten i lågt stående sol, mörker och regn. I en sliten ruta finns sprickor som kan vara för små för att synas med blotta ögat men som ger en spridningseffekt när ljusstrålar träffar rutan. Redan efter 8000 mil har mekaniskt slitage av vindrutetorkare och partiklar i luften som ger en blästrande effekt på glaset försämrat sikten. Nedan ses resultaten av en studie där man testat sikten genom tre rutor med olika mycket slitage.

Kör inte runt med dålig sikt, kom in och byt till en ny ruta!

Källa Glasbranschföreningen: www.gbf.se
För dig som vill läsa mer om studien och slitna vindrutor: https://www.gbf.se/anlita-foretag/bilglasarbete/en-sliten-vindruta-ar-en-trafikfara
För dig som vill läsa hela rapporten: http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:675389/FULLTEXT01.pdf